ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Широка лъка(6)

Дата на публикуване на обявата: 22-01-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка(4)

Дата на публикуване на обявата: 22-01-2015

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка(5)

Дата на публикуване на обявата: 22-01-2015

Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |