ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 27-10-2015

Заповед №95 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1518с

Документация за участие    |