ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване на търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 19-09-2014

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 17-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка чрез покупка на горива – безоловен бензин А 95, газ пропан – бутан, евро дизел, масла, смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 16-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |