ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Широка Лъка

Дата на публикуване на обявата: 21-10-2014

Предмет: "Продажба на стояща дървесина на корен от обект н.22"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 09-10-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 07-10-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |