ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (29)

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Заповед №29 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1610с, 1611с, 1613с, 1614с.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (28)

Дата на публикуване на обявата: 26-04-2016

Заповед №28 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1601, 1605, 1606.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (14)

Дата на публикуване на обявата: 24-03-2016

Заповед №14 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1612с.

Документация за участие    |