ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 07-07-2015

Заповед №60, отразяваща резултатите от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина - Обект №1513с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 25-06-2015

Заповед №56 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от четири броя обекти – № 1513с, №1514с, №1515с, №1516с

Документация за участие    |    


Класиране - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 05-05-2015

Заповеди №45 и 46 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти № 1511с и 1512

Документация за участие    |