ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Заповед №2 класиране за услуга попълване на горски култури, отглеждане на горски култури- ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 12-02-2016

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Широка лъка (4)

Дата на публикуване на обявата: 29-01-2016

Заповед №4 за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №1

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - МТ - Широка лъка (113)

Дата на публикуване на обявата: 17-12-2015

Заповед №113 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1603

Документация за участие    |