ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 18-09-2015

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2015-2015 г.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 08-09-2015

Заповед №80 за определяне на купувач на стояща дървесина на корен - Обект №1517с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 28-08-2015

Заповед №76 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1517с

Документация за участие    |