ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Широка лъка (20)

Дата на публикуване на обявата: 11-02-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведени конкурси в ДГС Широка лъка (заповеди 16,17,18)

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2015

Резултати от проведени конкурси

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка(15)

Дата на публикуване на обявата: 06-02-2015

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |