ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Широка лъка()

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2014

Лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка(обекти 1506,1507,1508)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2014

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка(обекти 1501,1502,1503)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2014

Продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |