ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка (119)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 1701

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка (120)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 1703

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка (121)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1702

Документация за участие    |