ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (48)

Дата на публикуване на обявата: 15-06-2016

Заповед №48 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина - Обекти №1615с, 1616.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Широка лъка (47)

Дата на публикуване на обявата: 15-06-2016

Заповед №47 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1615с, 1616.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка Лъка (150)

Дата на публикуване на обявата: 03-06-2016

Заповед №150 за определяне на изпълнител от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - частна държавна собственост.

Документация за участие    |