ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка Лъка (151)

Дата на публикуване на обявата: 03-06-2016

Заповед №151 за определяне на изпълнител от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - частна държавна собственост.

Документация за участие    |    


Прекратяване - ДГС Широка лъка (39-40)

Дата на публикуване на обявата: 13-05-2016

Заповеди №39-40 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обекти №1605, 1606.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (33-36)

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2016

Заповеди №33-36 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1610с, 1611с, 1613с, 1614с.

Документация за участие    |