ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (37)

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2016

Заповеди №37 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1601.

Документация за участие    |    


СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (29)

Дата на публикуване на обявата: 27-04-2016

Заповед №29 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1610с, 1611с, 1613с, 1614с.

Документация за участие    |