ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка (108)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на добита дървесина по прогнозни количества от Обект № 1701

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка (109)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на добита дървесина по прогнозни количества от Обект № 1703

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка (110)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1702 и № 1704

Документация за участие    |