ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка (98, 99)

Дата на публикуване на обявата: 11-11-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти № 1621с и № 1622с

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (93-94)

Дата на публикуване на обявата: 31-10-2016

Заповеди №93-94 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1619с, 1620.

Документация за участие    |