ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (91)

Дата на публикуване на обявата: 28-10-2016

Заповед №91 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1621с, 1622с .

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка лъка (86)

Дата на публикуване на обявата: 17-10-2016

Заповед №86 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1619с, 1620.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (73)

Дата на публикуване на обявата: 02-08-2016

Заповед №73 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1615с.

Документация за участие    |