ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 02-04-2013

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозно количество

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 21-03-2013

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 21-03-2013

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |