ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 20-03-2013

Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в Обект № 1

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 12-03-2013

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 11-03-2013

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |