ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 07-06-2012

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 05-06-2012

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на резервни части необходими за ремонта и поддръжката на 4 бр. МПС"

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 29-05-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозно количество дървесина

Документация за участие    |