ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 14-03-2012

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 08-03-2012

Резултати от проведен търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 01-03-2012

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Документация за участие    |