ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (62)

Дата на публикуване на обявата: 07-07-2016

Заповед №62 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1617, 1618с.

Документация за участие    |    


Заповед №60 - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 01-07-2016

Резултат от проведен открит конкурс за обекти №№ 1615с,1616

Документация за участие    |    


Заповед №61 - ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 01-07-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на добита дървесина по прогнозни количества за обект №1615 с

Документация за участие    |