ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Широка лъка (54)

Дата на публикуване на обявата: 28-06-2016

Заповед №54 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1616.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (55)

Дата на публикуване на обявата: 28-06-2016

Заповед №55 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1616.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (149)

Дата на публикуване на обявата: 21-06-2016

Заповед №149 за определяне на изпълнител от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - частна държавна собственост.

Документация за участие    |